Virtuālā klientu karte.

NOSACĪJUMI

  • Uzņēmums – SIA „Euroskor Latvijā”
  • Veikals – Visi SIA „Euroskor Latvijā” Lloyd, lloyd.lv.
  • Pieteikuma anketa – Klienta kartes pieteikuma anketa
  • Klients – Lloyd veikala klients, kurš ieguvis Klienta karti

Klients var reģistrēties, aizpildot pieteikuma anketu – veicot pirkumu vai piedaloties mārketinga aktivitātēs.

Klienta karte dod 10% atlaidi no preces pilnās cenas. Atlaides nesummējas.
Uzņēmuma rīkotajās mārketinga aktivitātēs atlaides procents var būt lielāks vai arī atlaides var summēties, klients par to tiek informēts lloyd.lv, kā arī veikalā.
Uzņēmums patur tiesības grozīt Klienta kartes garantēto atlaidi un citus noteikumus, par to paziņojot mājas lapā, kā arī Lloyd veikalos ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

Reģistrācija sāk darboties ar to brīdi, kad klients aizpilda pieteikuma anketu. Derīguma termiņš nav noteikts.

Aizpildot pieteikuma anketu, klients piekrīt, ka:

  • viņa personas dati tiks apkopoti, uzglabāti un izmantoti atbilstoši Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām;
  • viņa dati tiks izmantoti mārketinga mērķiem, kā arī piekrīt saņemt informāciju par uzņēmuma aktualitātēm, rīkotajām mārketinga aktivitātēm. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī, nosūtot e-pastu uz adresi eveikals@lloyd.lv, atteikties no šīs informācijas saņemšanas.

Lloyd garantē neizplatīt Klienta personas datus trešajām pusēm, kuras nav tieši saistītas ar Lloyd.